Bing

เป็นบริการค้นหาอีกแบบหนึ่งของ Microsoft ซึ่งได้รับความเชื่อถือ โดยได้รับการ support จากบริษัทแม่จึงได้รับความนิยม และ สร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

About the Author

admin