อินเทอร์เน็ตคือแหล่งความรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 5 ประโยชน์จากการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีอะไรบ้าง

ในยุคนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า  อินเทอร์เน็ตไม่จำเป็น  เพราะในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา  ด้านธุรกรรม  ความบันเทิง  เชิงพาณิชย์  การติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ  ต่างก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตใช้กันทุกมุมโลก  แล้วทีนี้เรามาดูกันว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง

  1. ด้านการศึกษา

เป็นเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่  ให้นักเรียน นักศึกษา  หรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการหาข้อมูลได้เข้ามาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  และยังสามารถหาความรู้เพิ่มได้ทุกที่  สามารถหาข้อมูลที่เป็นหลักการทางวิชาการ  ด้านการแพทย์  ด้านการบันเทิง  ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันยังนิยมใช้เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (on line) ได้อีกด้วย  ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษาด้านการคิดอย่างมีระบบ  คิดเชิงวิเคราะห์  สืบค้น  วิเคราะห์ข้อมูล  รวมถึงการคิดอย่างเป็นอิสระ  ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ต่างจากตนเอง และเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น  อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้น

  1. ด้านธุรกรรม

ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานกันอย่างกว้างขวาง  เชื่อมโยงกันทั่วโลก จึงเป็นที่นิยมเพราะมีค่าใช้จ่ายถูก เข้าถึงผู้ใช้บริการได้ทุกที่  ลดปัญหาการใช้กระดาษ  สามารถชำระเงินได้หลายแบบ  นำเสนอสินค้าได้ทั่วโลก  ตรวจสอบการจัดส่งสินค้าได้ง่ายขึ้น  ลดปัญหาการเดินทางและการจราจรลง  ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น  อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ดำเนินการในระบบ  E-Government  เนื่องจากเป็นการสืบค้นข้อมูลได้อย่างแม่นยำ  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  สะดวกและมีความน่าเชื่อถือ  ภาคประชาสังคม จะเริ่มจากการทำธุรกรรมด้าน  E-Transaction  ร่วมกับการซื้อขายผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce  องค์กรต่างๆ ก็ต้องพัฒนาอุปกรณ์สารสนเทศ  ระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลมากขึ้นตามไปด้วย  เนื่องจากในอนาคตหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน  จะต้องปรับตัวพัฒนาดิจิทัลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งภาคประชาชน  ภาคเอกชน และภาครัฐ  เพื่อให้ครอบคลุมการเข้าถึงของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

  1. ด้านความบันเทิง

เป็นการพักผ่อนหย่อนใจทั้งจาก  ดนตรี  ภาพยนตร์  แมกาซีน  ข่าว  นิตยสาร  วิทยุ  เกม  มีทั้งภาพ  วิดีโอ  และเสียง  ประกอบผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ  ทำให้สนุกสนาน  เพลิดเพลินมากกว่ายุคก่อน  ไม่ต้องออกจากบ้านก็สามารถเปิดชมได้  สามารถเล่นเกมกับเพื่อนที่อยู่คนละที่ได้  อีกทั้งวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ยังเลือกใช้การสตรีมมิ่งเป็นการเผยแพร่ภาพยนตร์ใหม่ที่ทำการออกฉายในวันเดียวกัน  ทำให้สามารถรับชมได้พร้อมกัน  เป็นการลดต้นทุนการผลิตภาพยนตร์ให้กับผู้จัดได้อีกทางหนึ่งด้วย

  1. ด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์

ช่วยหาข้อมูลเพื่อช่วยการตัดสินใจทางธุรกิจ  บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต  ผู้จำหน่าย  หรือผู้บริโภค  ก็สามารถเปิดให้บริการซื้อ – ขาย  ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างเป็นระบบ  ดูน่าเชื่อถือ  อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า  ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถาม  ขอคำแนะนำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น  ช่วยให้การดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายได้หลายรูปแบบ  ลดเวลาในการดำเนินงาน  เพิ่มกำลังการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ  ผู้บริโภคก็สะดวกไม่ต้องเดินทางมาซื้อสินค้า  ซึ่งในปัจจุบันวิธีนี้จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่าย

  1. ด้านการติดต่อสื่อสาร

ช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก  ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถติดต่อกันได้เพื่อช่วยประหยัดเวลา  ประหยัดค่าใช้จ่าย  ซึ่งในปัจจุบันการติดต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว  อินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จึงมีความทันสมัย  สามารถรองรับการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยเสียง (Voice over IP)  ระบบ VDO Conference  เป็นการสื่อสารแบบเห็นหน้ามักใช้ในการประชุม  จดหมายอิเล็คทรอนิค  (E-Mail)

เห็นไหมคะว่าปัจจุบันนี้ระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเราได้มากแค่ไหน  ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้  ฝึกฝน  เพื่อพัฒนานาตัวเอง  ให้ทันต่อโลกยุคดิจิทัลต่อไป

About the Author

admin