internet

ประโยชน์ของ ‘อินเตอร์เน็ต’ ด้านการสื่อสารที่หลายคนไม่รู้

ปัจจุบันนี้ อินเทอร์เน็ต ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา , พาณิชย์กรรม , ธุรกรรม , รวมทั้งในด้านอื่นๆอีกมากมาย…แต่สำหรับในวันนี้เราจะมานำเสนอประโยชน์ของ อินเตอร์เน็ต ทางด้านการสื่อสารกัน

 

อินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารในยุคปัจจุบัน

การนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการสื่อสารในสังคมมีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยมนุษย์สามารถติด-ต่อหากันได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลา สำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลกัน ก็ใกล้ชิดกันได้มากขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ต โดยคุณจะเห็นได้ว่าอินเตอร์เน็ตมีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น อีกทั้งยังใช้งานได้อย่างกว้างขวาง

โดยอินเตอร์เน็ต ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จงมีความทันสมัย เพื่อรองรับการสื่อสารรูปแบบต่างๆได้อย่างเต็มศักยภาพ เช่น การใช้จดหมาย E-Mail , การติด-ต่อด้วยเสียง , ระบบ VDO Conference เป็นต้น

การสื่อสารด้วยเสียงเครือข่าย Voice over IP

หรือเรียกสั้นๆว่า ‘VoIP’ เพื่อให้ได้รับประโยชน์และมีความสะดวกมากที่สุด หลังจากที่ VoIP มีการเริ่มใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถสนทนาระหว่างกันได้ และโทรศัพท์จากพื้นฐานอีกด้วย โดยไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใด จนเทียบเท่าระบบโทรศัพท์พื้นฐาน โดย VoIP แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่…

  • PC to PC โดย PC นั้นจะมีการติดตั้ง Sound card และไมโครโฟน ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย IP จากการประยุกต์ใช้ PC และ IP-enabled telephones เป็นต้น
  • PC to Phone คือ การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เข้ากับ เครือข่าย IP จึงทำให้ได้ด้วยการอาศัย Voice trunks ซึ่งสนับสนุน Voice packet จึงทำให้คุณใช้ PC ติดต่อกับโทรศัพท์ระบบปกติได้ นั่นเอง

Electronic Mail , E-Mail

internet

จดหมายอิเลคทรอนิกส์ Electronic Mail หรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อย่ออย่าง E-mail เป็นหนึ่งในวิธีการสื่อสารที่ได้รับความนิยมกันมากในปัจจุบันนี้ เพราะผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลทุกระดับ สามารถติด-ต่อสื่อสารกับบุคคลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่ทำงานเดียวกัน หรืออยู่กันคนล่ะประเทศ ไม่ว่าจะไกลขนาดห่างกันคนละมุมโลกก็ตาม อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก

องค์ประกอบของ E-mail ได้แก่…

  • User name
  • Username@domain_name

สำหรับการใช้งาน E-Mail สามารถแบ่งประเภท ได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ คือ

  • Corporate e-mail คือ E-mail ที่หน่วยงานต่างๆสร้างขึ้นมา ให้แก่พนักงานหรือบุคลากรในองค์กรนั้น เช่น utolld0@dusit.ac.th คือ E-mail ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
  • Free e-mail คือ E-Mail ที่คุณสมัครได้ Free ตาม Web mail ต่างๆ เช่น Hotmail , Outlook , G-Mail เป็นต้น
  • โทรศัพท์กับโทรศัพท์ คือ การใช้โทรศัพท์ธรรมดา โทรเพื่อติดต่อกับโทรศัพท์ธรรมดา หากแต่ในกรณีนี้มีการประกอบด้วยขั้นตอน ส่งเสียงบนเครือข่าย Packet ในประเภทต่างๆ โดยทั้งหมดมีการติดต่อกันระหว่าง PSTN , การติดต่อกับ PSTN หรือ การใช้โทรศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ Gateway เป็นต้น

About the Author

admin