internet

ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ทางด้านธุรกิจ สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างไร

ธุรกิจ คือ กิจกรรมที่ทำให้การผลิตสินค้าและการบริการ ก่อให้เกิดกระบวนการซื้อ – ขาย แลกเปลี่ยนตั้งแต่ระดับสังคมขนาดเล็ก ไปจนสังคมขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเกิดให้เกิดการจำหน่าย , การกระจายสินค้า ตลอดจนสร้างกำไรได้จากกิจการนั้น

internet

การดำเนินธุรกิจ คือ กิจกรรมที่ทำให้เกิดสินค้าหรือบริการขึ้นมา ตามมาด้วยขั้นตอนเปลี่ยนแปลงการซื้อ-ขาย ต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการสร้างกำไร ก่อให้เกิดรายได้ การดำเนินธุรกิจ สามารถดำเนินการผ่านช่องทางจัดจำหน่ายในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เปิดร้านค้า , ฝากขาย รวมทั้งขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยการทำธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะสามารถทำให้เกิดผลกำไร เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

การนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในธุรกิจด้านต่างๆ

บนโลกนี้มีธุรกิจมากมายหลายประเภท ซึ่งธุรกิจทั้งหลายจำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ตให้ได้ เพื่อให้สามารถไปต่อ ดำเนินการได้อย่างยั่งยืน ยกตัวอย่าง เช่น…

ธุรกิจการเงินการธนาคาร

 • ฝากเงิน – โอนเงิน – ชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต
 • เช็คเงินได้ง่ายๆผ่านปลายนิ้ว เป็นต้น

ธุรกิจโรงแรม

 • เข้าไปดูรายละเอียดสถานที่่พัก
 • สั่งจองที่พัก
 • บันทึกข้อมูลการเข้าพัก
 • การชำระค่าห้อง เป็นต้น

ธุรกิจบันเทิง

 • ตรวจสอบตารางฉายภาพยนตร์
 • จองตั๋วชมภาพยนตร์ล่วงหน้า
 • ฉายภาพยนตร์ตัวอย่าง
 • ฟังเพลง – ดูละครย้อนหลัง เป็นต้น

ธุรกิจพาณิชย์ E-Commerce ต่อโลกยุคปัจจุบัน

ธุรกิจ E-Commerce  คือ ธุรกิจที่บริหารงานการซื้อ-ขายบนอินเทอร์เน็ต อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือมาก โดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจประเภท E-Commerce มีดังนี้…

 • เพื่อเพิ่มช่องทางในการทำตลาด อีกทั้งยังเป็นการขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ให้แพร่กระจายอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศ
 • ช่วยเพิ่มกำลังในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ ให้รู้จักอย่างแพร่หลาย มากกว่าเดิม
 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคโดยไม่ต้องเสียเวลา เดินทางมาซื้อด้วยตัวเอง

ประโยชน์ของ E-Commerce

การดำเนินการ E-Commerce มีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากแต่ถึงอย่างไรก็ตามการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต หรือ E-Commerce นั้นมีมากมายหลายด้าน มีข้อดีต่อทั้ง…

 • ผู้บริโภค
 • ผู้ผลิต
 • ผู้จัดจำหน่าย

วัตถุประสงค์ของการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้กับงานธุรกิจ และส่งผลดีต่อไปในอนาคต

 • เพื่อเตรียมธุรกิจให้พร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าในทุกช่องทาง และในปัจจุบันนี้ การซื้อของจากอินเตอร์เน็ตมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆในทุกช่องทาง
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ให้ขยายออกไปในวงกว้าง
 • เตรียมข้อมูลของธุรกิจพร้อมเปิดรับให้ลูกค้าเข้ามาค้นหาและศึกษาได้
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า
 • เพื่อขยายขอบเขตของการโฆษณาให้ไปไกลมากขึ้น
 • เพื่อกำจัดปัญหาเรื่องเวลาดำเนินการของธุรกิจ
 • เพื่อขายสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อนำเสนอข้อมูลของธุรกิจแบบ Multimedia
 • เพื่อเจาะเข้าสู่ตลาดที่บริโภคสินค้าสูง เป็นต้น

About the Author

admin