Microsoft

อย่างที่รู้ๆกันนี้คือผู้ที่ให้บริการไอทีรายใหญ่ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คงหนีไม่พ้นบริการจาก Microsoft ที่เราก็คงคุ้นๆกันอยู่บ้าง

About the Author

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *